Острівський НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

Меню сайту
Категорії розділу
Новини [292]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт керівника Острівського НВК

«ЗШ І-ІІІ ст. –дитячий садок»

за 2016- 2017 навчальний рік

Острівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. –дитячий садок»  працює згідно Статуту, який затверджений відділом освіти Сокальської РДА та зареєстрований розпорядженням Голови Сокальської РДА Засновником школи є Сокальська районна рада Львівської області. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Господарським та цивільним кодексом України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно – правовими актами.

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

В школі розроблені та затверджені у відповідності до наказу Міносвіти і науки України правила внутрішнього розпорядку школи. Вони складені та відповідають умовам роботи школи і чинному трудовому законодавству.

      В школі здійснюється державно - громадська форма управління, із залученням до неї батьків учнів. Ми  співпрацюємо з різними організаціями та установами, що знаходяться на території Острівської сільської ради

Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту. А одним із основних функціональних обов’язків директора навчального закладу є забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. 

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

У 2016-2017 н.р. в Острівському НВК навчаються 201 учень. У порівнянні з 2015-2016 навчальним роком мережа класів школи у 2016-2017 навчальному році не змінилась, кількість учнів у школі збільшилась (з 192 учнів до 201). На кінець 2016-2017 року статистика руху учнів по школі показала, що вибуло за навчальний рік 1 учень, і прибув 1 учень.  

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 18,3  учні.

Школа І ступеня – 4 класів, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи

На перспективу у 2017-2018 н.р. в 1 –й клас прийде 23 учні, прогнозується збереження кількості учнів в 10 кл на рівні 12 чоловік за рахунок учнів з Мурованого, Борятина, Ванова.

 

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році працювали  група подовженого дня, які відвідувало 30 учнів 2-4 класів. Група працювала за рахунок бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінет. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи.

 

Надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям  сиротам,

дітям,    позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з

малозабезпечених сімей

Особлива увага в школі, в рамках діючого законодавства, приділяється  наданню соціальної підтримки та допомоги дітям пільгових категорій.

Ведеться облік і правове забезпечення дітей пільгових категорій. У школі навчаються:

- діти – сироти – 2;

- діти напівсироти – 4;

- діти, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 1;

- діти з кризових сімей –11;

- діти – інваліди – 2;

- діти з багатодітних сімей – 54;

- загиблих шахтарів – 1;

- учасників АТО - 3

Діти цих категорій активно залучаються в спортивні секції, гуртки, для участі в різних конкурсах, фестивалях, змаганнях.

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Протягом 2016-2017 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, попередження дитячого травматизму.

Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями.
В 2016-2017 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага.
Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 6-8 класу, але з поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.
          У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.
У 2016 році при школі організовано роботу мовного табору з денним перебуванням «
Happy English». Організовано відпочинок для учнів 5-8,10 класів в кількості 14 учнів.
          
В таборі організовано гаряче харчування. Під час відпочинку дітей  були проведені екскурсії.

 

 

 

 

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів протягом І-го семестру забезпечувались безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням. З січня 2017 р., відповідно до рішення сесії Сокальської районної ради харчування в школі здійснюється за рахунок батьків.
            Протягом 2016-2017 навчального року безкоштовним гарячим харчуванням були забезпечені учні пільгових категорій: діти учасників АТО, діти- сироти та позбавленні батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей.
             Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані.
             Плануючи роботу школи на 2017-2018 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгової категорії.

 

 

Створення  умов для варіативності навчання та вжиті  заходи

щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

навчальний процес.

Основним документом, що регулює виховний процес, є навчальний план на 2016-2017 н.р. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частинами навчального плану

   Серед головних завдань дирекції є забезпечення рівного доступу усіх учнів до якісної освіти. Щоб виконати це завдання, шукаємо різні форми, можливості вдосконалення організації навчально – виховного процесу із запровадженням інноваційних технологій.

  Варіативність навчання в школі:

 • Факультативи та курси за вибором:

           а) психологія

           б) основи християнської етики.

 • Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

             - українська мова;

             - історія України;

Адміністрацією школи, педагогічним колективом створені належні умови для занять дітей в гуртках.

Різноманітність гуртків дає можливість кожній дитині обрати для себе цікаву справу, а саме:  

 • Основи журналістики
 • Юні квітникарі
 • Джура

Гуртківці  беруть активну участь у районних, обласних етапах конкурсів, посідають призові місця. До занять в гуртках систематично й активно залучаються учні пільгових категорій.

 

 

Система внутрішнього контролю охоплює всі сторони діяльності школи.

  За минулий навчальний рік адміністрацією школи контролювались і вивчались питання харчування дітей, забезпечення підручниками, система роботи вчителів що атестувалися, ведення шкільної документації, викладання предметів. Результати вивчених питань доводяться до відома педагогічного колективу та обговорюються на нарадах при директорові, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях педрад.

З метою висвітлення дійсного рівня знань учнів в школі проведено моніторинг за результатами півріччя та року з таких предметів:

 • Історія України
 • Українська мова
 • Математика
 • Англійська мова

 Наші учні є постійними учасниками районних конкурсів, предметних олімпіад, спортивних змагань.

     Учні школи брали участь та ставали призерами :

 •  Конкурс «І слово і пісня матусю тобі» -ІІІ м;
 • Конкурс  проектів «Життя без сміття» - І м;
 • Конкурс-огляд на краще озеленення навчального закладу «Галерея кімнатних рослин» - ІІ м
 • Конкурс  проектів  «Як тварини готуються до зими» - ІІ м;
 • Проект «Винаходи людства, що змінили світ» - ІІІ м.
 • Конкурс ім. П. Яцика  - Vм (2 учні)
 • Конкурс ім. Т.Г. Шевченка – V м
 • Переможці окружного та лауреати районного етапу змагань «Сокіл-Джура»;
 • Команда учнів 8-11 кл з волейболу (хлопці) переможці окружних та призери районних змагань з волейболу. Команда дівчат виборола ІІ м в окружних змаганнях з волейболу.

 У районних олімпіадах:  

Участь в районних олімпіадах взяло 20 учнів НВК, з яких 5 учнів стали переможцями та призерами.

 •  Хімія Ріжко Софія (7 кл) – І м;
 •    Інформаційні технології Антоніщак Дмитро (9 кл)  – ІІ м,
 • Польська мова Мелих Віталій (8 кл) – ІІ м.;
 • Фізика  Купяк Мар’ян (10 кл) – ІІІ м;
 • Економіка богун Христина (11 кл) –ІІІм.
 •  Фізика,математика – ІV м
 •  Хімія , українська мова, зарубіжна література  –V м.

Учні школи брали участь у міжнародних інтерактивних конкурсах:

 • «Колосок» осінній –101 учасник;
 • «Колосок» весняний -  74 учасники;
 •  «Кенгуру»  - 15 учасників
 • «Соняшник» 25 учасників
 •  

 

 

 

Велика увага приділяється виховній роботі.

 Виховна проблема над якою працює педагогічний колектив “Формування національної свідомості, любові до рідної землі, високої мовної культури, прищеплення поваги до звичаїв, традиції українського народу, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді”. У центрі всієї шкільної виховної системи було забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його природних потенціалів. Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з попередження правопорушень.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів

Учні НВК  активні учасники районних та обласних конкурсів:

 • Конкурс «Сурми звитяги»
 • Окружний етап – І м.
 • Районний етап - І м
 • лауреати - конкурсу «Різдвяні канікули»;

Активні організатори та учасники шкільних акцій:

 • Організація збору пластикових кришечок на протези  для воїнів-інвалідів АТО;
 • Організація збору продуктів харчування для воїні АТО;
 • Проведення благодійного ярмарку;

 

Велика увага в школі приділяється роботі з охорони праці, навчанню працівників та учнів безпечним умовам праці та навчання.

 • працівники школи пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці у відповідності до вимог ст. 20 Закону України “Про охорону праці”. Адміністрацією школи розроблені та затверджені посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки для всіх працівників школи. Систематично видаються накази з питань охорони праці. Проводяться тижні пожежної безпеки по вивченню правил дорожнього руху.

Щороку в школі проводиться атестація вчителів, відповідальна за цей напрямок роботи заступник директора школи з навчально-виховної роботи   Возняк О.С.В цьому навчальному році атестувалося 2 педагоги. На основі планів, рекомендованих  ЛОІППО і методичним кабінетом  відділу освіти, складається щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи. Після курсової перепідготовки вчителі звітують членам педагогічного колективу.

Ведеться профілактична робота з попередженню правопорушень. У школі за звітний період учні не вчиняли правопорушень. В школі створена  і діє Рада профілактики правопорушень. Станом на 19.05.2017 р на внутрішкільному обліку  та на обліку в РВКМСД не перебуває жоден учень НВК.

         Стан дитячого травматизму за звітний період можна охарактеризувати, як задовільний. Щоб уникнути випадків травматизму серед учнів дирекція, класні керівники, вчителі  проводять з учнями бесіди, тренінги, різні заходи відповідної тематики.      

 

Матеріально-технічне забезпечення НВК

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в Острівському НВК. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному стані.

 У приміщенні школи проведено косметичний ремонт харчоблоку, навчальних кабінетів, коридорів.

            Для зміцнення матеріально-технічної бази школи протягом 2016-2017 н.р. було придбано: бензомотокосу, бікроеласт (для ремонту даху), миючі засоби та кухонний інвентар, електром’ясорубку. Замінено вхідні двері в дошкільному підрозділі НВК.

 Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розвязання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • покращення результативністі ЗНО;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz